Home SACTTISM መደባት ኢሳይያስ ኣብዚ ቅንያት – እዋናዊ ዛዕባ

መደባት ኢሳይያስ ኣብዚ ቅንያት – እዋናዊ ዛዕባ

1063
0
SHARE

ኣብ ኣፋፍኖት ዕርበት ተሸሚሙ፡ ገለ ዕሱባትን ገለ ግሩሃትን ጥራይ ሓቒፉ፡ ጽንቃቕ ዓመታት ዕምሪ እንዳፈቐደ ዝርከብ ጸላኢ ሰናያት ኢሳይያስ፡ ሕጂ ‘ውን ብዘይጣዕሳ ኣዳም፡ ኣብ ክንዲ ብርሃን… ጸልማት፡ ኣብ ክንዲ የማን… ጸጋም፡ ኣብ ክንዲ ስርየት… ሓጥያት፡ ኣብ ክንዲ እምነት… ጥልመት፡ ኣብ ክንዲ ልምዓት …ጥፍኣት፡ ኣብ ክንዲ ዕብየት…ውድቀት፡ ኣብ ክንዲ ክብረት… ሕስረት፡ ኣብ ክንዲ ሰላም… ኩናት ሓሪዩ ብደም ንጹሃት ተጠላቒዩ፡ ባህሪያዊ ሞትን እርጋንን እንዳርኸበቦ’ውን፡ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ግዚኡ ካብ ትማል ከይተማሃረ፡ ኣብ መገዲ ሓሶትን ክሕደትን ተሸሚሙ፡ ዕምሪ ስልጣኑ ከናውሕ ይጽዕር ኣሎ፡፡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘተኣታተዎም ሃገርና መዕደሪት ዞባውያን ጎባልል ዝገብሩ ፖሊሲታት ከይወዓለ ከይሓደረ ውጽኢቱ ኣብዚ ቅንያት በመገዲ ቀጠር ኣቢሉ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ፡፡ ብተወሳኺ ብስም ሰብኣዊ መሰላት ንግዳማውያን ሓይልታት ከደናግር ገለ እሙናት ሰዓብቱ ኣዋፊሩ ኣብዚ ቅንያት ብኸውሊ ትልኽ ይብል ኣሎ፡፡

“ምስ ሰሓትካ ምኽሪ ይርከብ፡ ምስ ጠረጥካ እግሪ ይእከብ” ከም ዝብሉዎ ለባማት፡ ንምኽርን ማዕዳን ዝበቅዕ ግዜን ዝግደስ ዜጋን ስኢኑ፡ መሳፍሒ ባይታ፡ መተዓልልቲ ጎረባብቲ ተሓሪሙ ከብቅዕ፡ ከምቲ ልሙድ ንበዓል የማነ ማንኪ ኣዋፊሩ፡ ንኣህጉራውያን ውድባት ክምሕጸን ህርድግ ይብል ኣሎ፡፡ ኣብ ቀረባ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ የማነ ማንኪ፡ ናብ ዓዲ ጥልያን ተጓዒዙ፡ ንኣባላትን መንእሰያት ህግደፍን ከምኡ’ውን ምስ ገለ ተወከልቲ ኣህጉራዊ ትካላት ክላዘብ መደብ ተሓንጺጹ ኣሎ፡፡ ብተወሳኺ የማነ ማንኪ፡ ኣብ ወርሒ 6/ 2018 ባይቶ ሕቡራት ሃገራት (Human rights council) ንግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ስርዓት ህግደፍ፡ ዝምልከት ቅድሚ ውሳነ ምሕላፉ፡ ምስ ዝምለከቶም ሓለፍቲን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ክላዘብ፡ ናብ ሽወደንን ሃገራት ስካንድ ኒቪያን ከምዝገይሽ ተፈሊጡ ኣሎ፡፡ ኣብ ሽወደን ብኣባላት ህግደፍ ኣብ ዝካየድ ኮንፍረንስ ተሳቲፉ መደረ ከስምዕ እዩ፡፡ ምስ የማነ ማንኪ ብሓባር ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ከካይድ መደብ ዝተዓደሎ ካልእ ወኪል ድማ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዳማይ ጸሓፊ ሚሽን ኤርትራ ኣቶ ነቢል ስዒድ እዩ፡፡

ብጀካ እዞም ብበዓል ማንኪ ክሰላሰሉ ዝተወጠኑ እዋናዊ መደባት፡ ኣብ 2018፡ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ተወሳኺ እገዳን ጸቕጥታትን ንከይግበር ዝወረደ ካልእ መምርሒ ከኣ “ኣብ ሚዲያን ህዝባዊ ዲፕሎማሲን” ዘድሃበ እዩ፡፡ 23 ኣባላት ህግደፍ ዝተሳተፍዎ ናይ ሚዲያ መጽናዕቲ ካብ ወርሒ 12/2017 ጀሚሩ ክካየድ ጸኒሑ እዩ፡፡ እቶም ኣፈናዊ መጽናዕታት ከምዘነጸርዎ “ኣብ ኩሉ ዓይነት ሚዲያ mainstream media & social media ስርዓት ኢሳይያስ ዓበይቲ ውድቀታት ከምዘጓነፍዎ ተኣሚኑ እዩ፡፡ ቀጺሉ ኢሳይያስ፡ ኣብ ኣጠቓቕማ ሚዲያን ጎስጓሳትን ዘጓነፉ ኪሳራታት ንምምሕያሽ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝተፈላለዩ መምርሒታት ኣውሪዱ ኣሎ፡፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ መራኽቦ ብዙሃን፡ ኣብ ታሪኽን ዛንታታት ብረታዊ ቃልስን ከምኡ’ውን ኣንጻር ምንቅስቓሳት ተቓወምትን ኣድሂቦም ክነጥፉን ብዓቕሚ ሰብን ናውትን ክመሓየሹ ኣዚዙ ኣሎ፡፡ ኣብ ወጻእ ብፍላይ፡ ኣብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣመሪካን ዝርከቡ ኤምባሲታትን ቆንስሊያታትን ኣብ ኣጠቓቕማ ሚዲያ ዝረኣዩ ጸገማትን ዘጓነፎም ሕጽረታትን ዝምልከት መጽናዕታት ብምክያድ ንኣምባሳደር ኢጣሊያ ፍስሃጽዮን ጴጥሮስ ከረክቡ ተኣዚዞም ኣለው፡፡

ብካልእ ገጽ፡ ንነዊሕ ዓመታት ተቋሪጹ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ኣኼባታት ክበራበርን፡ እዋናዊ ጽሑፋት ህግደፍ ብቀጻሊ ተዳሊዮም ናብ ህዝቢ ክፍነው ኣዚዙ ኣሎ፡፡ ምስ ምዕራባውያን ኣሜሪካን ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ከምዝተጀመረ፡ ቁጠባ ሃገር ንምዕባይ መንግስቲ ኣብ ምኽዛን ማይን ውሕስነት መግቢን ኣድሂቡ ይሰርሕ ከምዘሎ ከምኡ ውን ጽልዋ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ “ቀቢላዊ” ምዕባለታት ዝምልከቱ ኣንፈታት ዘለዎም ጽሑፋት ብተኸታታሊ ክዳለው መደባት ኣውሪዱ ኣሎ፡፡

ጉዳይ ቀጠርን ሱዳንን ናይዚ እዋን እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ኢሳይያስ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቀጠራውያን ዓቃብቲ ሰላም ካብ ራስዱሜራ ከምዝወጹ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ቅድሚ ኣዋርሕ ድማ ኣብ ሞንጎኦም ዝተበጽሐ ስምምዓት ብምፍራስ ብመንግስቲ ቀጠር ኣብ ዳህላክ ዝተሃንጸ ርሻውንቲ ተሃጊሩ እዩ፡፡ ምስ ምዕጻው ዶባት ሱዳን ተደማሚሩ፡ ርክብ መንግስቲ ሱዳንን ቀጠርን ንኢሳይያስ ኣብ ዝኸፍአ ሻቕሎት ኣብ ዝሸመመሉ ሰዓት፡ ህላወ ወትሃደራዊ ቤዝ ኣብ ዓሰብ፡ ነቲ ጉዳይ ካብ ዞባዊ ሓሊፉ ብዙሓት ሃገራት ዝተሓወስኦ ኣጀንዳ ኣህጉራዊ ምትፍናን ኮይኑ ኣሎ፡፡

ዝኸበርኩም ደለይቲ ፍትሒ!

ጉጅለ ኢሳይያስ: ካብ እዋን ናብ እዋን ባይታ ዝዘበጠ ዘቤታዊን ዓለም ለኻዊን ተቐባልነቱ ንምምሕያሽ: ኣብ ሚዲያን ዲፕሎማሲን ኣድሂቡ መደባት የሰላስል ኣሎ፡፡ ነፍሰ-ወከፍ ስርሓት እንዳተኸታተልኩ ብመልክዕ እዋናዊ ዛዕባ ከምዘቕርበልኩም እንዳ ገለጽኩ: ከም ወትሩ ኣብ መላእ ዓለም እንርከብ ደለይቲ ፍትሒ: ብስምረትን ሓድነትን ክንምክቶን: ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተኻየደ ማእለያ ዘይብሉ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት በቢወገና ክነቃልዕን እላቦ፡፡

PART-3 will continue

By: SACTTISM

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.