Home ዜና ትግርኛ ጭካኔ ድዩ ዕንደራ፡ ወይስ ኣጉል ትምክሕቲ?

ጭካኔ ድዩ ዕንደራ፡ ወይስ ኣጉል ትምክሕቲ?

1163
0
SHARE

ጭካኔ ድዩ ዕንደራ፡ ወይስ ኣጉል ትምክሕቲ?

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብፍላይ ከኣ፡ መንእሰያታ፡ ኣዝዩ ዘስካሕኽሕ ሽግራት ብቐጻሊ የጋጥሞም ስለ ዘሎ ፡ ኣእጋሮም ናብ ዝመርሖም ይውሕዙ ኣሎዉ።

ገለ ካብኣቶም ከኣ ኣሽሓት ዶላራት ንዝለዓሉ መራሕቲ ወተሃደራት ህግደፍ እናኸፈሉ ፡ብናይ መንግስቲ መኻይን ተጻዒኖም፡ ንዶባት ኤርትራ ክሰግሩ ከሎዉ፡ እቶም ዕድሎም ዘይፈቐደሎም ከኣ ዝርሸኑሉ ግዜ እዩ ዘሎ ። እቶም ብመዲተራንያን ባሕሪ ጌሮም ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ንምስጋር ዝጎዓዙ : እዛ መከርኛ መንገዲ ፡ናይ ኤርትራውያን ዝኸፍኤት መንገዲ ህልቂት እያ ተሰምያ ዘላ።

ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ይኹን ፡ ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ብሰንኪ ህግደፍ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ህዝብና ህልቂት ዳርጋ ዋላ ሓደ ስድራ-ቤት ኤርትራ መስዋእቲ ዘይከፈለ የለን ።

ናይ ሎሚ መዛረቢ ኮይኑና ዘሎ ነጥቢ ግን፡ ብዛዕባ’ቶም ብድሮ በዓል ነጻነት ኤርትራ 2017፡ ኣብ’ታ ልምድቲ ጉዕዞ ባሕሪ መዲተራንያን ዝሃለቑ መነእሰያትና ኮይኑ ናይ’ዚ ቀጻሊ ህልቂት’ዚ ዝሰምዑ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራያንን፡ ካልኦት ደለይቲ ሰላምን፡ ግብረ-ሰናያትን፡ ብዙሕ ሓዚኖምን፡ ርእይቶኦም ገሊጾምን እዮም።

ሓድ-ሓደ ፍሉጣት ስነጥበባውያን ሃገርና፡ ነቲ ዝነበሮም ናይ በዓል ሙዚቃ ፕሮግራሞም ብምቁራጽ፡ ንኽብርን ዝኽርን ናይ’ቶም ኣብ ድሮኡ ፡ ዝሃለቑ ዕሽላት መንእሰያትና ምስ ሓፋሽ ህዝቦም፡ ሽምዓኦም ወሊዖም፡ ብናይ ሕልና ጸሎት ኣፋኒዮምዎም።

ብኣንጻሩ ኸኣ፡ ኣብ ከተማ ሲያትል ይኹን፡ ኣብ ካሊእ ክፍሊ ዓለም ዝርከቡ ህግደፋውያን፡ ብዛዕባ’ቲ ህልቂት መንእሰያትናን፡ ናይ’ቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝስማዕ ዘሎ ዝተቓልሔ ድምጺ ናይ ኣውያትን፡ ዝውሕዝ ዘሎ ንብዓትን፡ ናይ ኣቦታትን፡ ኣዴታትን ከይዓጀቦም፡ በዓል ነጻነት አርትራ ንምብዓል ብዝብል ጉልባብ ተጠቒሞም፡ ብመንእሰያትን፡ ህጻናትን ፡ ዝተዓብለለ ጓይላን፡ ዳንኪራን ጌሮም፡ ክጭፍሩ ውዒሎምን፡ ሓዲሮምን።

እዚ ኩሉ ህልቂትን፡ ውርደትን፡ መከራን፡ ናይ ህዝቦም ቅጭጭ ከይበሎም ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብምንዓቕ፡ ኣብ ክንዲ ምስ ህዝቦም፡ ኮይኖም፡ ነቶም ስዉኣት መንእሰኣኣት ሃገሮም፡ ዝግባእ ክብርን፡ ናይ ሕልና ዝኽርን ጌሮም ዘፋንዉዎም፡ ንመንእሰያትን፡ ህጻናትን ከተማ ኣደናጊሮም ብምስታፍ፡ ኣብ ዘነውር ጓይላን፡ ዳንኬራን ብምድሃብቦም ጭካኔ ድዩ፡ ዕንደራ ! ወይስ ኣጉል ትምኽሕቲ ?

ነኣናስ ምስጢሩ ገሪሙና ኣሎ፡ ነኣኻትኩምከ ኣይገረመኩምንዶ?

መልሲ ናይ’ዛ ሕቶ’ዚኣ ንሰማዕትን፡ ተዓዘብትን፡ ንገድፋ ኣሎና?

ዘለኣለማዊ ዝኽሪን ፡ ክብርን ንስዉኣትና ፡ ክብርን፡ ሞገስን ንስንኩላንና።
ኤርትራውያን፡ ደለይቲ ፍትሕን፡ ደሞክራስን፡ ተቐማጦ ከተማ ሲያትልን ከባቢኣን።

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.