Home Archive ግርጉራት አዛበእ

ግርጉራት አዛበእ

1479
0
SHARE

ግርጉራት አዛበእ

አዛበእ ዓድና እምብዛ ገርጊሮም
ወግሐ ጸብሐ ዝⷅሩ ሕብሮም
ሓሶት ክዛረቡ ምንም ዘየሕፍሮም
ግርጉራት አዛበእ እከይ ግብሮም

ናይ ቀደም አዛበእ ይዘምቱ ብለይቲ
ናይ ሎሚ ግን ዋላ ብመዓልቲ
ጨሪሶመን ንከብቲ
ዕባራ ስብሕቲ

መስኪናይ ዓኻይ ጥሪቱ ምሰአነ
አደዳ ጥሜትን ሰእነትን ኮነ

ግርግርቲ ዝቢኢ ምስ ክልተ ደቃ
ናብ ደንበ አተወት ማዕጾ ፈንቂቃ

ንዝደቀሳ እንሣሳ ኧእቲዋ ፋሕ ብትን
ሓደ ሰብ አይነበረን ከድሕነን ዝፍትን

ወይከ አኽላባት ዝነብሑ
አስናን አዛበእ ስለ ዝፈርሑ

ከምዚ’ላ ዝቢኢ ሓንቲ ላም አውዲቃ
ምስ ሽላን መጅሪጣን አስማቶም ደቃ
በይና ክትበለዕ ጸሓይ በሪቃ

ዋላ ንደቃውን ቅንጣብ ስጋ ከየጫነወት
ንውልቃ ክትበለዕ ሓደረት
መረት ምስ ወግሐ ክትሃድም ፈተነት
ከብዳ ስለ ዝኸበዳ ምስጋም ሳአነት

አድሕነኒ ሽላ ኢላ ጸወዐት ንወዳ
ራዕድን ፍርሕን አትዩዋ አብ ከብዳ

በይኑ ዝበለዕ በይኑ ዳአ ይርከባ
እንታይ ኧእተወኒ አብ ናትኪ ጸበባ

በል አድሕነኒ ወደይ መጅሪጣ
እንታይ ዶ ሂብክኒ ኢኺ ዘይትርፊ መዓንጣ
በይነን ዝሓየኻ አስናን በይነን ይዘበጣ
ከምዘይ ሕግዛውን ብሕርቃን አፍለጣ
ጌጋአ ሸዑ ተፈለጣ

ቁጡዕ ህዝቢ ግን ተተሓሓዛ
ብፋስ ብጎዞሞ ባአፍራዛ

ዝበላዓቶ ስጋ ከየሕቀቀት
ተሃሪማ ራዕ ኢላ ወደቀት

ክልተ ደቃውን ናብ ጉድጓድ ከይተሸርቡ
ፈጣን ህዝቢ ዘላዓፎም አርኪቡ

ንጉርጉራት አዛበእ ካብ ሓቂ ዝሓለፉ
ህዝቢ ብሓድነት ተሰሊፉ
ከባርሮም ናብ ገደል ይጽደፉ
ህዝብና እፎይ ክብል ኧዕሪፉ
ሓንሳብ ንሓዋሩ እንኮ አፉ

ውድቀት ንውልቀ ረብሑኡ ዝጸዕር
ዓቅሊ ጽበት ፋሕተርተር ዝገዕር

ዓወት ንደለይ ፍትሒ
ድምጺ ውጿዓት መቃልሒ

ካብ ደላይ ለውጢ ጆርጆ ሃብተ
ሳን ሆዘ ካሊፎርኒያ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.